Kijk, dat vind ik nou interessant

transformeren
Het sociaal domein: een min of meer samenhangend stelsel van voorzieningen, organisaties, professionals en vrijwilligers. Voor mij als betrokken buitenstaander een blijvende bron van verwondering, enthousiasme en ergernis. Een gigantische veranderopgave voor gemeenten en regio’s, en voor aanbieders. Wat beogen we met die transformatie, en hoe doen we dat?

Sinds de decentralisaties naar gemeenten in 2015 hebben we de nodige ervaring opgedaan. Wat leren we daarvan, en wat betekent dat voor de jaren die voor ons liggen? Wat wìllen we, en hoe pakken we dat aan? Hoe transformeren we verder?

verbreden
Ik loop al een tijdje mee. Relatief smal begonnen, met regionale samenwerking in de jeugdhulp, later Bureau Jeugdzorg, de Centra voor Jeugd en Gezin en de aanloop naar de transitie in 2015. Mijn blik werd breder en de afwisseling in mijn werk groeide vanaf 2012 enorm, tot mijn vreugde. Zowel in vraagstukken als in opdrachtgevers. En iedere keer word ik weer enthousiast. Van het vraagstuk, de betrokkenheid van bestuurders en professionals, en de creativiteit van hun oplossingen.  Een overzicht van recente opdrachten: hier.

hoe
Ik ben er om met u te kijken hoe we processen slim in kunnen richten zodat we vooraf zoveel mogelijk missers voorkómen; ik ben er ook om met u te analyseren waarom het zo anders liep, en wat we daaraan kunnen doen. Hoe loopt het in de uitvoering, en hoe in de samenwerking. Welke effecten heeft beleid, bedoeld en onbedoeld. Wat zijn successen, wat kunnen we daar van leren. Waar kunnen we verbeteren en innoveren.

belangrijk
Wat ik daarbij belangrijk vind: wordt de (kwetsbare) inwoner geholpen, en werkt het op de werkvloer.
Mijn ambitie: het verkleinen van de kloof tussen beleid en uitvoering en het versterken van bottom up-oplossingen.

waarde
Als adviseur en expert verbind ik mijn begrip van overheden en instellingen met veranderkundige kennis en een breed repertoire aan interventies. Voor een overzicht van (recente) opdrachten en opdrachtgevers: klik hier. Ik ben een betrokken en nieuwsgierige gesprekspartner voor bestuurders, beleidsadviseurs, (midden)management, professionals en cliënten. Een snelle denker met gevoel voor humor.

aanpak
Mijn aanpak: samen met u vraagstukken onderzoeken en oplossingen vinden. Verbindend, met oog voor verschillende perspectieven. Op weg naar iets wat u verder helpt, en acceptabel en werkzaam is binnen uw context . Voor alle betrokkenen en voor langere tijd.

positief
Ik sta positief in leven en werk. Ben wars van dikdoenerij. Kijk breed. Van buiten naar binnen en andersom.
Praat graag verder met u over uw veranderopgave in het sociale domein.
Of over geschiedenis, landschap, literatuur, muziek, (toer)fietsen, kamperen & wandelen.