Profiel

Ik ben inhoudelijk en strategisch adviseur, expert, procesbegeleider, onderzoeker, projectleider, gesprekspartner, versneller & veranderaar.

Ik heb ervaring met en expertise op de volgende gebieden:

  • sociaal domein, breed met accent op jeugdhulp en wmo
  • sluitende aanpak psychisch kwetsbare mensen (‘verward gedrag’) en wet verplichte ggz
  • gemeentelijke resultaatsturing en monitoring
  • sociale wijkteams
  • regionale samenwerking

Ik beschik over de volgende vaardigheden:

  • veranderkundige kennis en vaardigheden, systemische blik
  • onderzoekend en analytisch
  • structurerend
  • groot taalgevoel
  • brede blik