Profiel

Ik ben inhoudelijk en strategisch adviseur, expert, procesbegeleider, onderzoeker, projectleider, gesprekspartner, versneller & veranderaar.

Ik heb ervaring met en expertise op de volgende gebieden:

 • sociaal domein, breed met accent op jeugdhulp en wmo
 • sluitende aanpak psychisch kwetsbare mensen (‘verward gedrag’) en wet verplichte ggz
 • gemeentelijke resultaatsturing en monitoring
 • sociale wijkteams
 • regionale samenwerking
 • coachend leidinggeven & teamsturing

Ik beschik over de volgende vaardigheden:

 • veranderkundige kennis en vaardigheden, systemische blik
 • onderzoekend en analytisch
 • structurerend
 • groot taalgevoel
 • brede blik
 • steeds meer empathie