Profiel

Ik ben inhoudelijk en strategisch adviseur, expert, procesbegeleider, onderzoeker, projectleider, gesprekspartner, versneller & veranderaar.

Ik heb ervaring met en expertise op de volgende gebieden:

 • sociaal domein, breed met accent op jeugdhulp en wmo
 • geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en de verbinding met het sociaal domein
 • samenwerken met inwoners: hun ervaringen, percepties, idee├źn en oplossingen
 • sluitende aanpak psychisch kwetsbare mensen (‘verward gedrag’) en wet verplichte ggz
 • gemeentelijke binnenwereld, ambtelijk-bestuurlijke dynamiek, beleidsontwikkeling en -evaluatie
 • sociale wijkteams
 • lokale en regionale samenwerking
 • coachend leidinggeven & teamsturing

Ik beschik over de volgende vaardigheden:

 • veranderkundige kennis en vaardigheden, systemische blik
 • onderzoekend, waarderend en analytisch
 • structurerend
 • groot taalgevoel
 • brede blik
 • steeds meer empathie